Dimarts, 25 de Abril de 2017

Tauler Oficial

NO S'HA POGUT EMMAGATZEMAR LA INFORMACIÓ EN LA BASE DE DADES. CONSULTE AMB EL SEU ADMINISTRADOR

 Anuncis vigents

Personal docent i investigador

Anar al SegüentAnar a lúltim
1 de 71
TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ
Concurs núm. 1/2017. Pofessorat Contractat Doctor Interí. Relació de persones candidates que han superat la fase de concurs i són convocades a la realització de l'entrevista personal. Baremació. Plaça 6206. Àrea Tecnologia Electrònica. Dep. Enginyeria Electrònica
Personal docent i investigador Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Llista definitiva d'admissió i exclusió de la plaça 6185 de professorat contractat doctor interí de l'àrea de Sociologia
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Socials 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Llista definitiva d'admissió i exclusió de la plaça 6186 de professorat contractat doctor interí de l'àrea de Sociologia
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Socials 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Llísta definitiva d'admissió i exclusió de la plaça 1847 de professorat contractat doctor interí de l'àrea de Sociologia
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Socials 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Llista definitiva d'admissió i exclusió de la plaça 6210 de professorat contractat doctor interí de l'àrea d'Antropologia
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Socials 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Llista definitiva d'admissió i exclusió de la plaça 1861 de professorat contractat doctor interí de l'àrea de Sociologia
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Socials 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Concurs núm. 1. Plaça nº 6209 de Pofessorat Contractat/ada Doctor/a Interí/na. Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Biològiques 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Concurs núm. 1. Plaça nº 6216 de Pofessorat Contractat/ada Doctor/a Interí/na. Àrea de coneixement: GENÈTICA
LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
Personal docent i investigador Facultat de Ciències Biològiques 25/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Concurs núm. 1/2017. Pofessorat Contractat Doctor Interí. Relació de persones candidates que han superat la fase de concurs i són convocades a la realització de l'entrevista personal. Baremació. Plaça 6205. Àrea Enginyeria Química. Dep. Enginyeria Química.
Personal docent i investigador Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 12/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Concurs nº 1. Professorat Contractat Doctor/a Interí/na. Plaça nº 6208. D. Comercialització i Investigació de Mercats. Àrea Comercialització i Investigació de Mercats. Fase de Concurs -Puntuacions-..
Personal docent i investigador Facultat d'Economia 12/04/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit