dilluns, 06 de de febrer de 2023

Tauler Oficial

Anuncis de la Unitat:

 Històric d'anuncis

Anar al SegüentAnar a lúltim
1 de 184
TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ DATA RETIRADA
Concurs 15, plaça 368a Professorat Associat , àrea de coneixement Dret Eclesiàstic de l'Estat, Departament Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Facultat de Dret
Llista Definitiva, Proposta de Provisió i Baremació
Personal docent i investigador Facultat de Dret 27/01/2023 27/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS Nº 2/2022. Plaça Professorat Contractat Doctor nº 6895 (Área Infermeria). Curs 2022-2023. ACTE DE CONSTITUCIÓ i PUBLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
ACTE DE CONSTITUCIÓ i PUBLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
Personal docent i investigador Facultat d'Infermeria i Podologia 24/01/2023 24/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS Nº 13. Plaça Professor/a Associat/ada nº 8728a (Área Infermeria). Curs 2022-2023. PROPOSTA DE PROVISIÓ i BAREMACIÓ (ANNEX I i II)
PROPOSTA DE PROVISIÓ i BAREMACIÓ (ANNEX I i II)
Personal docent i investigador Facultat d'Infermeria i Podologia 20/01/2023 20/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Publicació de convocatoria de concurs laboral temporal amb càrrec a projecte d'investigació.
Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans PAS 20/01/2023 20/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Departament Infermeria. CONCURS URGENT 2022/2023. Professor/a associat/ada assistencial, plaça nº 2653. Termini presentació sol·licituds: Del 18 al 24 de gener de 2022 (ambdòs inclosos)
Termini presentació sol·licituds: Del 18 al 24 de gener de 2...
Personal docent i investigador Facultat d'Infermeria i Podologia 17/01/2023 17/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Relació d'acords presos en la sessió del Consell de Govern de 20 de desembre de 2022
Acords del Consell de Govern de 20 de desembre de 2022
Acords òrgans de Govern Secretaria General 12/01/2023 31/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Dipòsit definitiu Tesi Doctoral nº 17026. Títol: Eficacia de un programa de musicoterapia como tratamiento complementario a la intervención psicosocial en la recuperación de la esquizofrenia y otras psicosis.
Exposició Pública de la tesi nº 17026 depositada en la secre...
Exposició pública Facultat de Psicologia i Logopèdia 10/01/2023 10/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
«Monitoring cetacean biodiversity using environmental DNA (CETABIOENA). CPI-22-707»
Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans PAS 09/01/2023 09/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
«Fotoquímica coherente: modelando la propagación de paquetes de ondas electrónicos en moléculas. CPI-22-739»
Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans PAS 09/01/2023 09/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
«Waste to wealth: biorrefinería urbana ad-hoc para la obtención de bioproductos de valor añadido a partir de residuos. CPI-22-741»
Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans PAS 09/01/2023 09/01/2023
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit