dilluns, 06 de de febrer de 2023

Tauler Oficial

Anuncis de la Unitat:

 Inici

Informació Anunci
Títol
IUV 18/2020. Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l’àmbit del funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals del PAS per al període de nova normalitat.

Descripció
La Gerència, fent ús de les competències que li atribueix l'article 23 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril; l'article 107 dels Estatuts de la Universitat de València UV; i la Resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual s'aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat, dicta la següent Instrucció sobre mesures en l’àmbit del funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals del PAS per al període de nova normalitat.
Tipus
Normativa
Procedència
Gerència
Número d'Expedient
GER20-IUV-18
Data de Publicació
06/10/2020
Data de Retirada de l'Anunci
No caduca
Estat
PUBLICAT

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit