Saturday, 10 June 2023

Official board

Ads of the Unit:

 Home

Welcome to Bulletin Board of Universidad de Valencia where you can view the ads of different areas and administrative departments of the university.


Last announcements

TITLE TYPE ORIGIN DATE OF PUBLICATION
Thesis doctoral Facultad de Economía 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Resolution of the call for temporary labor contest charged to project of investigation.
Administrative and service staff Servicio de Recursos Humanos PAS 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Resolution of the call for temporary labor contest charged to project of investigation.
Administrative and service staff Servicio de Recursos Humanos PAS 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Subsanación apellido en tesis de información pública: ESTEBAN MERINO MADROÑERO
Amb data de depósit 07/0/6/2023
Thesis doctoral Facultad de Ciencias Biológicas 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Thesis doctoral Facultad de Derecho 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Resolution of the call for temporary labor contest charged to project of investigation.
Administrative and service staff Servicio de Recursos Humanos PAS 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Communication Viva defense date by Jaime Herrezuelo Antolín
Date: 20/06/2023 10:00 h Room: Saló d'Acte del edifici de C...
Thesis doctoral Facultad de Ciencias Biológicas 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Nota informativa respecte de la modificació de la destinació del lloc 1046 i llistat d'elecció de destí corresponent al procés selectiu REF: TL2021_C2 26 Proves selectives del grup C, subgrup C2, escala auxiliar bàsica de suport administratiu pel torn lliure, sector d'administració general.
Nota informativa respecte de la modificació de la destinació...
Administrative and service staff Servicio de Recursos Humanos PAS 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Llista de persones aprovades corresponent al procés selectiu REF: PI A2-02/2022 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, d'administració especial. escala tècnica mitjana d'audiovisuals, per promoció interna.
Llista de persones aprovades corresponent al procés selectiu...
Administrative and service staff Servicio de Recursos Humanos PAS 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate
Resultats definitius de la fase d'oposició i de la fase de concurs corresponents al procés selectiu REF: PI A2-02/2022 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, d'administració especial. escala tècnica mitjana d'audiovisuals, per promoció interna.
Resultats definitius de la fase d'oposició i de la fase de c...
Administrative and service staff Servicio de Recursos Humanos PAS 09/06/2023
Download
Download Publication Certificate

Universidad de Valencia Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 Valencia. España

Restricted Access