Dijous, 21 de Setembre de 2017

Tauler Oficial

Tornar al general

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

 Inici

Anar al SegüentAnar a lúltim
1 de 10
TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ
CONCURS Nº 3- Curs: 2016-2017- PLAÇA 1470. Convocat per resolución de data: 4 de maig de 2017 (DOCV 18 de maig de 2017). Categoria plaça: PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR- Nº De places: 1. Departament: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR. acta de la prova-primera fase (eliminatòria)-document 3;Informe de la prova- primera fase (eliminatoria)- document 4;Acta proposta de provisió-document 5. Segona Fase: aplicación del barem als merits de les persones candidates en cada apartat general i en cada subapartat del barem- document 6
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 18/09/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS N. 13. LLISTA PROVISIONAL D'ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ. PLAÇA 4882 PROFESSOR AJUNDANT DOCTOR. DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
CONCURS N. 13. LLISTA PROVISIONAL D'ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ. PLA...
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 18/09/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Resolució de 14 de juliol de 2017 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor) convocat mitjançant resolució de data 4 de maig de 2017 (DOGV 18-05-2017). Convocatòria nº 3
PLAÇA 1470. ACTA CONSTITUCIÓN COMISSIÓ I PUBLICACIÓ CRITERIS...
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 15/09/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Convocatòria CONCURS URGENT-plaça 5529b Contratació provisional de professorat associat. Dpt. DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 15/09/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Resolució de 31 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor.
Proposta provisió plaça 694
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 28/07/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.
Proposta provisió i puntuacions plaça 5671. Àrea de Filosofi...
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 27/07/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.
Proposta provisió i puntuacions plaça 6281. Àrea de Metafísi...
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 27/07/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.
Proposta provisió i puntuaciones plaça 970. Àrea de Filosofi...
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 27/07/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.
Proposta provisió i puntuacions plaça 778. Àrea d'Estètica
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 26/07/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación
Resolució de 31 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor.
Puntuacions 1ª fase i convocatòria entrevista plaça 694
Personal docent i investigador Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 26/07/2017
Descarregar
Descarregar Certificat Publicación

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit