Dilluns, 27 de Setembre de 2021

Tauler Oficial

Anuncis de la Unitat:

 



Inici

Informació Anunci
Títol
Acte de Defensa de la tesis doctoral presentada per Carmen Raquel Córdova Román

Descripció
Lugar: Facultat d'Economia Modalidad, on-line:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19% 3ameeting_OWU0NWQzM2YtODRmZS00YmNkLTg3YWQtMTg5ZWVkYWRjM2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid% 22%3a%22be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%22%2c%22Oid%22%3a%22553cd838-0840-484cbc2a- 505cd13c4cc4%22%7d Día: 26 de julio de 201 2021 Hora: 17:30h
Tipus
Anuncis
Procedència
Facultat d'Economia
Número d'Expedient
12239
Estat
RETIRAT

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit