dimarts, 23 de de juliol de 2024

Tauler Oficial

Anuncis de la unitat:

 Inici

Informació Anunci
Títol
IUV 7/2019. Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió econòmica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes

Descripció
La Gerència, fent ús de les competències que li atribueix l'article 23 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril; l'article 107 dels Estatuts de la Universitat de València (UV); i la Resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual s'aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat, dicta la següent Instrucció sobre la gestió econòmica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes.
Tipus
Normativa
Procedència
Gerència
Número d'expedient
GER19-IUV-07
Data de publicació
24/10/2019
Data de retirada de l'anunci
No caduca
Estat
PUBLICAT

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit