Dilluns, 25 de Octubre de 2021

Tauler Oficial

NO S'HA POGUT EMMAGATZEMAR LA INFORMACIÓ EN LA BASE DE DADES. CONSULTE AMB EL SEU ADMINISTRADOR

 Inici

Informació Anunci
Títol
Rectificació error d'adscripció de l'àrea de "Medicina Legal i Forense" respecte a la resolució de 20 de maig de 2021 per la qual es nomena la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022, de la Facultat de Farmàcia.

Descripció
Amb la finalitat d'adequar la publicació, al que estableix l'art. 17 del Reglament de Selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, "...en el cas d'unitats docents adscrites a altre centre o de seccions departamentals que integren a tot el professorat d'un àrea de coneixement, la selecció del professorat d'aquesta àrea correspondrà a la comissió de selecció del centre on radique la unitat o secció departamental", es transcriu íntegrament la citada resolució en la qual s'EXCLOU l'àrea esmentada.
Tipus
Personal docent i investigador
Procedència
Servei de Recursos Humans PDI
Número d'Expedient
C_T_Comisiones_2021-2022
Data de Publicació
31/05/2021
Data de Retirada de l'Anunci
31/05/2022
Estat
PUBLICAT

Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya

Accés Restringit