Curs acadèmic: 2010 - 2011
 
Usuari:

Idioma:
Valencià
 
 
Tornar enrere
 
Anar a inici

 

 

Assignatures de la titulació: 01105
Cicle Curs Tipus Codi Assignatura Crèdits
1 1 FORMACIO BASICA 34233 Física General I 6
1 1 FORMACIO BASICA 34234 Física General II 6
1 1 FORMACIO BASICA 34235 Física General III 6
1 1 FORMACIO BASICA 34236 Álgebra y Geometría I 6
1 1 FORMACIO BASICA 34237 Álgebra y Geometría II 6
1 1 FORMACIO BASICA 34238 Cálculo I 6
1 1 FORMACIO BASICA 34239 Cálculo II 6
1 1 FORMACIO BASICA 34240 Química 6
1 1 FORMACIO BASICA 34241 Informática 6
1 1 FORMACIO BASICA 34266 Iniciació a la Física Exper 6
1 2 34242 Mecánica I 6
1 2 34243 Oscilaciones y Ondas 4,5
1 2 34244 Mecánica II 7,5
1 2 34245 Termodinámica 7,5
1 2 34247 Métodos Matemáticos I 6
1 2 34248 Métodos Matemáticos II 6
1 2 34249 Métodos Estadísticos y Numé 8
1 2 34250 Laboratorio de Mecánica 5
1 2 34251 Laboratorio Termodinámica 5
1 2 34262 Física de la Atmósfera 4,5
1 3 34246 Física Estadística 4,5
1 3 34252 Laboratorio Electromagnetis 5
1 3 34253 Laboratorio de Óptica 5
1 3 34254 Laboratorio Física Cuántica 5
1 3 34255 Electromagnetismo I 6
1 3 34256 Electromagnetismo II 6
1 3 34257 Óptica I 6
1 3 34258 Óptica II 6
1 3 34259 Física Cuántica I 6
1 3 34260 Física Cuántica II 6
1 3 34261 Astrofísica 4,5
1 4 34263 Física del Estado Sólido 7,5
1 4 34264 Física Nuclear y de Partícu 7,5
1 4 34265 Treball de fi de Grau en Fi 6
1 4 34267 Electrodinámica Clásica 4,5
1 4 34268 Mecánica Cuántica 4,5
1 4 OPTATIVA 34269 Astrofísica Observacional 4,5
1 4 OPTATIVA 34270 Relativitat i Cosmologia 4,5
1 4 OPTATIVA 34271 Mecánica Cuántica Avanzada 6
1 4 OPTATIVA 34272 Teoría Cuántica de Campos 6
1 4 OPTATIVA 34273 Física Atómica y de las Rad 4,5
1 4 OPTATIVA 34274 Instrumentación Nuclear y d 4,5
1 4 OPTATIVA 34275 Óptica Electromagnética 6
1 4 OPTATIVA 34276 Óptica Cuántica 6
1 4 OPTATIVA 34277 Física de Semiconductores 6
1 4 OPTATIVA 34278 Ondas Electromagnéticas 6
1 4 OPTATIVA 34280 Teledetección 4,5
1 4 OPTATIVA 34281 Electrónica 6
1 4 OPTATIVA 34282 Prácticas Externas 6
1 4 OPTATIVA 36402 Energies renovables i radia 7,5
1 4 OPTATIVA 36541 Fotònica: Guies i Dispositi 6
1 4 OPTATIVA 36542 Fotònica: Difracció i Coher 6
1 4 OPTATIVA 36543 Física i Nanotecnologia Sem 6