Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Tots els tràmits
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Reclamació a la Sindicatura de Greuges
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 07/11/2011 10:30 Data de tancament: 31/12/2020 23:59

Són funcions de la Sindicatura vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, encara que no hi haja infracció de la legalitat. En l'exercici d'aquestes funcions la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten a aquests drets i formularà, si escau, recomanacions adreçades a l'òrgan que corresponga. (Article 1.1. del Reglament d'Organització i Funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges).

INFORMACIÓ IMPORTANT:
- La Sindicatura Universitària de Greuges és un òrgan universitari que vetla per la salvaguarda dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària.
- La Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV (o Bústia SQF) és una eina per millorar la qualitat de les activitats universitàries, i constitueix un mecanisme de participació per a totes les persones interessades en la millora d'aquestes activitats.
Si vols presentar suggeriments i felicitacions, has de fer servir la Bústia SQF. En el cas de les queixes, tria lliurement l'opció que preferisques (Bústia SQF o Sindicatura de Greuges).


La Sindicatura Universitària de Greuges de la Universitat de València us convida a implicar-vos en la recerca de solucions per a la millora del funcionament universitari, de tal manera que tots i totes participen en la divulgació d'una cultura de la responsabilitat en l'exercici de les tasques pròpies.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Preguntes freqüents (FAQ) FAQ


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: