Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Doctorat Juan Castello
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 13/03/2017 09:00 Data de tancament: 31/12/2017 23:59

Les Beques de doctorat Juan Castelló proporcionen a estudiants de països de desenvolupament tots els mitjans per a estudiar un doctorat oficial de la Universitat de València.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Luís Vives 2017-2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 04/03/2017 09:00 Data de tancament: 03/04/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria de les Borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació al desenvolupament per a estudiant»
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 22/02/2017 09:00 Data de tancament: 29/09/2017 23:59

Convocatòria de les Borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació al desenvolupament per a estudiants i estudiantes de la UV, curs 2016-2017.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria de Projectes de Cooperación, Sensibilització i Educació al Desenvolupament
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 09/03/2017 10:00 Data de tancament: 09/04/2017 23:59

Aquestes bases regulen la convocatòria d'ajudes a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat per a associacions i col·lectius
d'estudiants de la Universitat de València per a l'any 2017, amb l'objectiu de donar suport a projectes de cooperació i de sensibilització promoguts i gestionats per
associacions d'estudiants de la Universitat de València o promoguts i gestionats per ONGD, i en què participen estudiants i/o col·lectius i associacions d'estudiants,
gestionades a través del Servei d'Informació i Dinamització (SeDi).
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Drac formació avançada 2017.
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 10/03/2017 09:00 Data de tancament: 15/01/2018 23:59

Convocatoria Drac formació avançada 2017.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expediente Erasmus Estudis 2017-18 Aceptación
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 23/03/2017 10:00 Data de tancament: 15/05/2017 23:59

Procedimiento de aceptación dela beca Erasmus estudios 2017-18
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud La Nau dels Estudiants i les Estudiantes (edició Març)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 22/02/2017 10:00 Data de tancament: 04/04/2017 23:59


La Delegació per a Estudiants i el Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (SeDI) organitzen l'Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, com a estudiants i com a joves; així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l'anàlisi de la societat i a apropar-se a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Mostra Art Públic/Universitat Pública 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 26/01/2017 00:00 Data de tancament: 27/04/2017 23:59

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, en règim de concurrència competitiva, d'un total de vuit projectes artístics d'intervenció en l'espai públic que tinguen continguts que interactuen amb l'espai universitari per ser exposats durant el Festival de Benvinguda 2017. Els projectes han de ser intervencions artístiques de caràcter efímer, físicament instal·lade a l'exterior del campus de la Universitat de València, i poden incorporar intervencions en l'espai públic virtual.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Parlem d'Art 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/03/2017 10:00 Data de tancament: 26/04/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Premis Universitat de València d'escriptura de creació 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 24/01/2017 10:00 Data de tancament: 28/04/2017 23:59

La convocatòria naix amb la voluntat de reunir i potenciar algunes de les iniciatives o activitats que ja funcionen en l'àmbit universitari al voltant de la creació literària, tot implicant revistes, associacions i col·lectius que treballen dins de la Universitat de València en la promoció dels joves creadors universitaris. Aquest projecte vol ser dinamitzador de la creació literària en el si de les universitats valencianes i ser un reconeixement i una espenta per als joves creadors universitaris valencians.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: