Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Mainz Estudiants 2020
La sol·licitud es troba tancada
Dates de vigència: Data d'obertura: 03/02/2020 09:00 Data de tancament: 14/02/2020 23:59

El conveni bilateral establert amb la Johannes Gutenberg-Universität Mainz inclou la convocatòria de tres beques per a estudiants de la titulació del Grau de Llengues Modernes i de Grau en Traducció i Mediació Interlingüística amb la finalitat de fer un curs d´estiu de llengua alemanya en agost de 2020 a la Freie Universität Berlin.
 
 
 
Tancada alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Mainz PDI
La sol·licitud es troba tancada
Dates de vigència: Data d'obertura: 03/02/2020 09:00 Data de tancament: 14/02/2020 23:59

El conveni bilateral establert amb la Johannes Gutenberg-Universität Mainz inclou la convocatòria de tres beques per a professorat per tal de desenvolupar una estada de recerca en setembre, octubre i novembre de 2019.
 
 
 
Tancada alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres d'investigació (2020)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 17/01/2020 09:00 Data de tancament: 17/02/2020 14:00

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a estades temporals per a investigadors convidats (2020)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 17/01/2020 09:00 Data de tancament: 17/02/2020 14:00

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Creació i gestió d'una convocatòria d'ajuda específica de màster.
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/01/2014 00:00 Data de tancament: 31/12/2040 23:59

Creació i gestió d'una convocatòria d'ajuda específica de màster.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Llicència per període sabàtic
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 14/01/2020 00:00 Data de tancament: 11/02/2020 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Notificació manual
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 02/11/2017 08:30 Data de tancament: 27/04/2048 08:30

Notificació manual
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Sol·licitud de certificació de personal al servei de recursos humans PDI de la Universitat de València
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 16/06/2011 00:00 Data de tancament: 31/12/2020 23:59

Sol·licitud de certificació de personal al servei de recursos humans PDI de la Universitat de València

Tipus de certificats:
  • Serveis prestats
  • Vinculació funcionarial o contractual vigents amb la UVEG
  • Sexennis (model per a la CNEAI)
  • Serveis prestats (model per a l'ANECA)
  • Sexennis, quinquennis i triennis reconeguts
  • Certificat per al reconeixement d'antiguitat per altres Administracions Públiques (Annex I)
  • Certificat per al reconeixement d'antiguitat per altres Administracions Públiques (Annex III)
  • Càrrecs acadèmics
  • Llicències d'estudi

Les sol·licituds que es reban durant el proper mes d'agost, no començaran a tramitar-se fins el proper mes de setembre.
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Sol·licitud de Certificat d'estada per mobilitat per a alumnes Incoming 2019-2020
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 08/01/2020 09:00 Data de tancament: 03/07/2020 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Sol·licitud sexennis AVAP - 2019
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 15/01/2020 09:00 Data de tancament: 31/01/2020 23:59

Convocatoria 2019 dirigida al personal Ajudant Doctor i al Investigador Doctor indefinit per a l'avaluació de l'activitat investigadora per l'AVAP.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Preguntes freqüents (FAQ) FAQ


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: