Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Acceptació de la beca Erasmus Pràctiques 2017-2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 11/09/2017 09:00 Data de tancament: 25/09/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes per a Cursos de Postgraus Propis 2016-2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 19/09/2017 00:00 Data de tancament: 31/10/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Aula oberta d'Escriptura creativa
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 20/09/2017 10:00 Data de tancament: 19/10/2017 23:59

 

Sota la cobertura del Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de novembre del 2010 (ACGUV 215/2010), la Delegació per a Estudiants, mitjançant el SeDI, ha posat en marxa els Cursos i Seminaris de Formació per a Representants d'Estudiants dins del Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Erasmus Màster 2017/2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 11/09/2017 10:00 Data de tancament: 05/10/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a Accions Especials (2017)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 14/09/2017 09:00 Data de tancament: 16/10/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a l'organització de congressos (2017)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 14/09/2017 09:00 Data de tancament: 16/10/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per al manteniment o substitució d'instrumental científic (2017)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 14/09/2017 09:00 Data de tancament: 16/10/2017 23:59

 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Erasmus Pràctiques 2017/18 - Destí
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 11/09/2017 09:00 Data de tancament: 01/09/2018 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Grups de Conversa 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 07/09/2017 13:00 Data de tancament: 31/07/2018 23:59


El grup de conversa consisteix en una reunió d'un grup reduït d'aprenents que es troben per parlar. L'objectiu és millorar la pronúncia i la fluïdesa, consolidar les estructures gramaticals i ampliar el vocabulari.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Parlem en públic, com exposem els nostres arguments
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 19/09/2017 00:00 Data de tancament: 27/09/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: