Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Avaluació curricular per compensació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/11/2020 09:00 Data de tancament: 10/09/2021 23:59

Sol.licitud d'evaluació per compensació curricular d'una assigantura no superada.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Movilitat Internacional Doctorat
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 27/11/2020 08:00 Data de tancament: 31/12/2021 23:59

Beques Mobilitat Internacional Doctorat
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a Accions Especials
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 29/12/2020 00:00 Data de tancament: 05/02/2021 14:00

Formulari de sol·licitud per al procediment d'assignació pressupostària per al finançament d'accions especials d'investigació
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres d'investigació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 21/01/2021 00:00 Data de tancament: 25/02/2021 14:00

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per a estades temporals per a investigadors convidats
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 21/01/2021 00:00 Data de tancament: 25/02/2021 14:00

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria d'ajudes per al manteniment o substitució d'instrumental científic
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 29/12/2020 00:00 Data de tancament: 05/02/2021 14:00

 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Llicència per període sabàtic
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 12/01/2021 00:00 Data de tancament: 09/02/2021 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Premis extraordinaris de doctorat
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 30/12/2020 09:00 Data de tancament: 12/02/2021 23:59

Mitjançant aquest procediment podrà sol·licitar els premis extraordinaris de doctorat que premien les tesis doctorals de qualitat excepcional d'acord als mèrits al·legats.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Sol·licitud de Certificat d'estada per mobilitat per a alumnes Incoming 2020-2021
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 08/01/2021 14:00 Data de tancament: 02/07/2021 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Sol·licitud sexennis AVAP
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 11/01/2021 00:00 Data de tancament: 31/01/2021 23:59

Convocatoria dirigida al personal Ajudant Doctor i al Investigador Doctor indefinit per a l'avaluació de l'activitat investigadora per l'AVAP.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Preguntes freqüents (FAQ) FAQ


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: