Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Anul.lació de Matrícula Parcial per causa de Força Major sobrevinguda 2018-2019
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 15/10/2018 10:00 Data de tancament: 15/05/2019 23:59

Mitjançant aquest procediment podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula parcial de forma voluntària per part de l'estudiant.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Anul.lació de Matrícula Total per causa de Força Major sobrevinguda 2018-2019
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/11/2018 09:00 Data de tancament: 15/05/2019 23:59

Mitjançant aquest procediment podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula de forma voluntària per part de l'estudiant degut a causa de força major. En cas de desitjar algun concepte extraordinari, ha de posar-se en contacte amb la seua Secretaria.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud EMJMD WOP-P Erasmus for Students
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/11/2018 00:00 Data de tancament: 15/09/2019 23:59

This is the online application for students applying for Erasmus Mundus Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) Master's Programme. Depending on the date of application, students are also applying for Erasmus Mundus Scholarships, MOY Grants or other grants (please, check deadlines in our web site http://www.erasmuswop.org).
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Erasmus Pràctiques 2018/19 - Destí
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 06/09/2018 09:00 Data de tancament: 16/09/2019 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Erasmus Pràctiques 2018/19 - Finalització
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 02/11/2018 00:00 Data de tancament: 20/10/2019 23:59

Presentació de la documentació de finalització Erasmus Pràctiques 2018-2019
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Formació de representants d'estudiants 2019
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 29/10/2018 10:00 Data de tancament: 29/11/2018 23:59

Curs de formació específic per a representants: S'ofereix un catàleg modular de sessions-píndola (2 hores) monogràfiques, específiques, adaptades a l'experiència o dedicació dels representants. La suma de 4 sessions (8 hores totals) cobriria el requeriment de formació per al reconeixement acadèmic. Donat que la vostra representació es per a dos anys, podeu fer aquestes 8 hores repartides durant els dos anys que la vostra representació estiga vigent.

Sota la cobertura del Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de novembre del 2010 (ACGUV 215/2010), la Delegació per a Estudiants, mitjançant el SeDI, ha posat en marxa els Cursos i Seminaris de Formació per a Representants d'Estudiants dins del Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Gestió de Tribunals de Treballs de Fi de Grau/Master 2018-2019
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 04/10/2018 10:00 Data de tancament: 08/09/2019 23:59

Gestió de Tribunals de Treballs de Fi de Grau/Master 2018-2019.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Treball Fi de Grau
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 24/09/2018 09:00 Data de tancament: 06/09/2019 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Treball Fi de Màster
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/10/2018 10:00 Data de tancament: 26/07/2019 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud V Premio Olga Quiñones
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/11/2018 00:01 Data de tancament: 05/12/2018 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Preguntes freqüents (FAQ) FAQ


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: