Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 15/06/2017 09:00 Data de tancament: 30/07/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes Erasmus per al PAS curs 2017-2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 19/07/2017 09:00 Data de tancament: 30/06/2018 23:59

El programa Erasmus+ contempla una acció específica per a la mobilitat del PAS d'institucions d'educació superior. Aquesta acció implica la possibilitat d'aprendre de les experiències i de les bones pràctiques d'altres universitats europees a través del finançament d'estades formatives. L'objectiu és millorar les aptituds per a realitzar més eficientment les tasques al lloc de treball i facilitar el desenvolupament professional, la promoció de l'intercanvi d'experiències de treball i l'aprofundiment en el procés d'internacionalització.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes Erasmus per al PDI curs 2017-18
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 19/07/2017 09:00 Data de tancament: 30/06/2018 23:59

El programa europeu Erasmus+ contempla una acció específica per a la mobilitat del personal docent i investigador d'institucions d'educació superior. L'acció ofereix al personal docent i investigador la possibilitat de realitzar una estada docent en una institució d'educació superior que forme part del Programa Erasmus+ i que siga sòcia de la Universitat de València. Així, es fomenta l'intercanvi de competències i experiències sobre mètodes pedagògics i s'anima a les universitats a què amplien la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beca Erasmus Estudios 2017-2018 - Destinació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 25/07/2017 09:00 Data de tancament: 15/05/2018 23:59

Procediment perquè els estudiantes i estudiantes Erasmus Estudis Ixents presenten en format digital el certificat d'incorporació a la universitat de destinació.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Borses de viatge per a estudiants i estudiantes del Màster en Cooperació al Desenvolupament
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 24/07/2017 09:00 Data de tancament: 06/09/2017 23:59

Convocatòria oberta de borses de viatge per a activitats de cooperació i solidaritat per a estudiants i estudiantes de la Universitat de València que cursen estudis oficials a centres propis d'aquesta universitat, any 2017.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria pròpia d'ajudes per a la contratació de personal investigador de caràcter postdoctoral 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/07/2017 00:00 Data de tancament: 31/07/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud La Nau dels Estudiants i les Estudiantes (edició Setembre)
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 19/06/2017 10:00 Data de tancament: 31/08/2017 23:59


La Delegació per a Estudiants i el Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (SeDI) organitzen l'Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, com a estudiants i com a joves; així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l'anàlisi de la societat i a apropar-se a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Preinscripció d'estudiants al Rector Peset
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 25/07/2017 09:00 Data de tancament: 03/09/2017 23:59

Procés de sol·licitud de preinscripció de places de residència al Col·legi Major Rector Peset, per a estudiants col·legials per al curs 2017-18.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Premis fundació Trinidad Alfonso per a deportistes d'èlit de la Univesitat de València del curs 2016/2017
La sol·licitud es troba tancada
Dates de vigència: Data d'obertura: 27/07/2017 09:00 Data de tancament: 11/10/2017 23:59

 
 
 
 
 
Tancada alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Presentació de la documentació inicial de la beca Programa Internacional 2017-2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 03/07/2017 09:00 Data de tancament: 01/06/2018 23:59

Beca Programa Internacional - Destinació
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: