Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes per als esportistes universitaris que participen en competicions oficials en representació de la UV
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 31/03/2016 00:00 Data de tancament: 30/04/2017 23:59

Ajudes per a esportistes universitaris que participen en
competicions oficiales en representació de la Universitat de
València.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beques Doctorat Juan Castello 2016-2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 13/03/2017 09:00 Data de tancament: 31/12/2017 23:59

Les Beques de doctorat Juan Castelló proporcionen a estudiants de països de desenvolupament tots els mitjans per a estudiar un doctorat oficial de la Universitat de València.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria de Beca Mobilitat Internacional per a estudiants de Doctorat
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 10/04/2017 09:00 Data de tancament: 12/05/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expediente Erasmus Estudis 2017-18 Aceptación
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 23/03/2017 10:00 Data de tancament: 15/05/2017 23:59

Procedimiento de aceptación dela beca Erasmus estudios 2017-18
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud La Nau Gran - Gaudeix del teu entorn
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 03/04/2017 09:00 Data de tancament: 15/05/2017 23:59


La Delegació per a Estudiants i el Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (SeDI) organitzen l'Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, com a estudiants i com a joves; així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l'anàlisi de la societat i a apropar-se a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Renovació de Metodologies Docents
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/04/2017 00:00 Data de tancament: 15/11/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud SFPIE - Confirmación de Responsable de Grupos Estables y Redes de Innovación Continua
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/04/2017 09:00 Data de tancament: 31/12/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud SFPIE - Grupos Estables y Redes de Innovación Continua
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/04/2017 00:00 Data de tancament: 15/11/2017 23:59

El programa C (Grups Estables i Xarxes d'Innovació Contínua), de la convocatòria d'innovació educativa i qualitat docent per al curs 2017/2018, busca la constitució de grups estables i xarxes d'innovació educativa contínua tant amb professorat d'altres universitats com amb professorat de nivells no universitaris del sistema educatiu. Es pretén establir i consolidar grups compromesos amb la innovació i la millora de la qualitat docent en projectes que transcendeixen l'anualitat en la seua durada.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud SFPIE - Plan de Innovación del Centro
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/04/2017 00:00 Data de tancament: 15/11/2017 23:59

El Programa A (Pla d'Innovació de Centre), de la convocatòria d'innovació educativa i qualitat docent per al curs 2017/2018, està orientat a impulsar totes aquelles iniciatives desenvolupades pels centres de la UV que estiguen vinculades a la qualitat docent mitjançant la millora de la coordinació entre les diferents assignatures d'una titulació per donar resposta a les mancances que es troben en les avaluacions anuals que es facen en el marc de les CAT, o bé per tractar de millorar els aspectes deficitaris que mostre el sistema de garantia intern de la qualitat dels títols oficials.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Sol·licitud complement autonòmic 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 10/04/2017 08:00 Data de tancament: 08/05/2017 23:59

Sol·licitud complement autonòmic 2017.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: