Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Noves sol·licituds
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Accès per preinscripció en Màster 2018-19
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 15/01/2018 00:00 Data de tancament: 25/06/2018 14:00

Preinscripció a Estudis de Màster curs 2018-19 . El Vicerectorat de Postgrau inicia el procés de preinscripció als Màsters Universitaris Oficials per al curs acadèmic 2018-19
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Activitats socioculturals 2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 08/02/2018 12:00 Data de tancament: 28/02/2018 23:59

Convocatòria d'ajudes a les Associacions i Col·lectius d'Estudiants de la Universitat de València per a la realització d'activitats socioculturals a l'any 2018
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes Mobilitat Conveni 2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 15/01/2018 00:00 Data de tancament: 15/12/2018 23:59

Durant les últimes dècades la institució universitària s'ha transformat radicalment. El sistema universitari ha experimentat uns canvis que vénen impulsats per una societat cada vegada més dinàmica i que exigeix uns professionals més qualificats. Dins d'aquest marc, la Universitat de València afronta, any rere any, nous reptes per a millorar la qualitat en àrees de l'activitat universitària i així formar els professionals que la societat necessita. La Universitat de València, també és conscient de l'alt nivell competitiu del sistema universitari espanyol i de la necessitat de la internacionalització. En aquest sentit, es convoquen ajudes per a la promoció dels intercanvis acadèmics entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres, per a l'any 2016.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Application Form per a alumnes incoming 2018-2019
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/02/2018 00:00 Data de tancament: 31/12/2018 23:59

Sol·licitud d'admissió d'estudiants de Programes de Mobilitat 2018-2019
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beca Programa Internacional per al curs 2018-2019.Acceptació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 12/02/2018 11:00 Data de tancament: 31/03/2018 23:59

Acceptació de la beca del Programa Internacional per al curs 2018-2019.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beca Programa Internacional 2017-2018- Finalització
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 28/12/2017 00:00 Data de tancament: 30/09/2018 23:59

Presentació de la documentació final de la beca Programa Internacional 2017-2018.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Certificat d'estada per mobilitat per a alumnes incoming 2017-2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 11/01/2018 12:00 Data de tancament: 31/12/2018 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Convocatòria de Beca de Mobilitat Internacional per a estudiants de Doctorat 2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 12/02/2018 12:00 Data de tancament: 20/03/2018 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Beca SICUE 2017-2018 - Finalització
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 27/12/2017 09:00 Data de tancament: 30/08/2018 23:59

Convocatòria de tres beques de cursos d'alemany per a
estudiants de la UV, en el marc del Conveni Marc de Colaboració
entre la Johannes Gutenberg-Universität Mainz i la Universitat de
València.
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Premis Universitat de València d'escriptura de creació 2018
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 20/02/2018 10:00 Data de tancament: 20/04/2018 23:59

La convocatòria naix amb la voluntat de reunir i potenciar algunes de les iniciatives o activitats que ja funcionen en l'àmbit universitari al voltant de la creació literària, tot implicant revistes, associacions i col·lectius que treballen dins de la Universitat de València en la promoció dels joves creadors universitaris. Aquest projecte vol ser dinamitzador de la creació literària en el si de les universitats valencianes i ser un reconeixement i una espenta per als joves creadors universitaris valencians.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: