Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Últims dies de sol·licituds (en els pròxims 5 dies)
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Erasmus Pràctiques 2016-2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 05/04/2017 00:00 Data de tancament: 26/04/2017 23:59

Erasmus Pràctiques és una acció de la Comissió Europea dins del programa d'Aprenentatge Permanent que té com objectiu fomentar la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions dels estudiants de universitats europees i en concret dels estudiants de la Universitat de València. Amb aquesta acció es pretén que l'estudiant conega la realitat professional europea i millore les competències i la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Mostra Art Públic/Universitat Pública 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 26/01/2017 00:00 Data de tancament: 27/04/2017 23:59

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, en règim de concurrència competitiva, d'un total de vuit projectes artístics d'intervenció en l'espai públic que tinguen continguts que interactuen amb l'espai universitari per ser exposats durant el Festival de Benvinguda 2017. Els projectes han de ser intervencions artístiques de caràcter efímer, físicament instal·lade a l'exterior del campus de la Universitat de València, i poden incorporar intervencions en l'espai públic virtual.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Parlem d'Art 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 01/03/2017 10:00 Data de tancament: 26/04/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Premis Universitat de València d'escriptura de creació 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 24/01/2017 10:00 Data de tancament: 28/04/2017 23:59

La convocatòria naix amb la voluntat de reunir i potenciar algunes de les iniciatives o activitats que ja funcionen en l'àmbit universitari al voltant de la creació literària, tot implicant revistes, associacions i col·lectius que treballen dins de la Universitat de València en la promoció dels joves creadors universitaris. Aquest projecte vol ser dinamitzador de la creació literària en el si de les universitats valencianes i ser un reconeixement i una espenta per als joves creadors universitaris valencians.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: