Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Últims dies de sol·licituds (en els pròxims 5 dies)
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes Drac Estiu 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 10/05/2017 12:00 Data de tancament: 01/06/2017 23:59

Ajudes Drac Estiu per a estudiants i estudiantes de l'Universitat de València que cursen estudis oficials a centres propis d'aquesta Universitat.
Convocatòria (url http://ajudes.blogs.uv.es/es/programa-drac/drac-estiu/)
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes Erasmus+ Mobilitat no Europea PAS/PDI any 2017
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 29/04/2017 00:00 Data de tancament: 29/05/2017 23:59

El projecte de mobilitat "Erasmus+ de mobilitat no Europea" permet el desenvolupament del Personal Docent i Investigador i del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València de la següent forma: Al personal docent mitjançant la impartició de classes en una institució d'educació superior sòcia a l'estranger. D'aquesta manera, es dóna suport als educands en l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i actituds) amb l'objectiu de millorar-ne el desenvolupament personal i d'innovar i millorar la qualitat de l'ensenyament, la formació i el treball així com també,d'augmentar la competència en llengües estrangeres dels participants. Al personal d'administració i serveis mitjançant activitats de formació i aprenentatge per observació a les universitats dels països associats. A través del finançament d'aquestes estades formatives, es promou la possibilitat d'aprendre de les experiències i de les bones pràctiques d'altres universitats estrangeres, i d'aquesta manera, millorar així les seues aptituds per a desenvolupar més eficientment les seues tasques als seus llocs de treball.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beca Erasmus Estudios 2016/17 - Destinació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 28/07/2016 00:00 Data de tancament: 31/05/2017 23:59

Expedient Erasmus Estudis
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Beca SICUE 2016/17 - Destinació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 07/09/2016 00:00 Data de tancament: 31/05/2017 23:59

Beca SICUE - Confirmació d'arribada a la destinació i entrega de la documentació
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Erasmus Pràctiques 2016/17 - Acceptació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 18/05/2017 00:00 Data de tancament: 01/06/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Programa Internacional 2016-2017 - Destinació
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 26/07/2016 00:00 Data de tancament: 30/05/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Nau dels Xiquets i les Xiquetes - Menjador
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 22/05/2017 09:00 Data de tancament: 02/06/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Nau Jove - Menjador
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 22/05/2017 09:00 Data de tancament: 02/06/2017 23:59

 
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: