Carregant
  • Nivell d'accés:

entreu
Seu Electrònica

Verificació de documents Cercar document utilitzant el codi de verificació
Mostrar o ocultar el menú
Últims dies de sol·licituds (en els pròxims 5 dies)
Filtrar sol·licituds +
Oberta Nivell
Mostrar detalls de la sol·licitud Ajudes de mobilitat del programa "University Junior International Enterpreneurs"
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 20/02/2020 09:00 Data de tancament: 31/03/2020 23:59

Ajudes de mobilitat del programa "University Junior International Enterpreneurs"
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLogin.png
Mostrar detalls de la sol·licitud Expedient Programa Internacional 2020-2021
La sol·licitud es troba oberta
Dates de vigència: Data d'obertura: 12/02/2020 00:00 Data de tancament: 30/03/2020 23:59

Beca del Programa Internacional.
 
 
 
 
Oberta alt.nivel.accesLDAP.png

¿Com funciona la Seu? Manual d'Us

¿Com donar-se d'alta en la SEU? Procés d'Alta

Procés de instalació del client de @firma
Instalació en Explorer
Instalació en Firefox
Instalació en Linux


Preguntes freqüents (FAQ) FAQ


Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixi a través del formulari accesible des de la finestra de Atenció a l'Usuari denominat Incidèncias técnicas y dubtes de ENTREU y els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic. Podrà comunicar també les seves incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ). Li preguem utilitzi el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma.

En aquesta secció es reuneixen les opcions generals d'ajuda i els serveis necessaris: