Certificat electrònic

Certificat digital emés per una autoritat de certificació reconeguda en la Seu Electrònica de la Universitat. Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts segons l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació.

Usuari de la Universitat

Si forma part de la comunitat universitària, disposa d’un compte d’usuari en la xarxa de la UV. Pot utilitzar l'usuari/contrasenya de la UV per a identificar-se.

Usuari de la SeuSistema Cl@veSistema Cl@ve
Seleccione el mètode d'accés amb el qual desitja entrar en la Seu.
Correu de contacte: entreu@uv.es